Spontanzo

Spontana kreativnost in šport

Ekipa

"Moč ekipe je 
v vsakem posamezniku, 
moč posameznikov je v ekipi.” 

Phil Jackson